Saturday, October 30, 2010

爽到爆!

其实这是前几天的事~
不过因为米有时间来部落格打字~
所以今天才打~哈哈~
怡带相机去学校~
所以藕们当然拍照照啦~
哇哈哈!
看照片~
                                                ( 静和怡 )


                                                 ( 珊和贤)


                                                   ( 雷雷和静)


                                                ( 雷雷 ,静和怡 )


                                                 ( 珊和怡好勤劳呀 ^^)


                                                     ( 珊和怡)


                                                      ( 珊和怡 say cheez x) )            


                                              ( 雷雷和怡的铅笔盒 ^^ )


                                               (雷雷和怡)


                                                  ( 雷雷和静 )                                                ( 雷雷和盈)


                                                 ( 雷雷 ,静和怡指中指哦~)


                                                 ( 雷雷和静的背面)


                                              (雷雷和静~)


这是藕们在学校的生活~


No comments:

Post a Comment